Network Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Analiza wykonalności prac badawczo - rozwojowych zdalnego serwisu urządzeń specjalistycznych z wykorzystaniem virtual reality (VR)"


Cel projektu: Analiza wykonalności badań nad możliwością budowy urządzenia w formie egzoszkieletu z komunikacją audio i video a także sprzężeniem zwrotnym w celu zdalnej obsługi urządzeń przez operatora-serwisanta i technika-wykonawcę

Dofinansowanie projektu z UE: 42 500,00 PLN

wdrozenia-wordpresswdrozenia-wordpress-hover
wdrozenia-magentowdrozenia-magento-hover
wsparcie-magentowsparcie-magento-hover
iekosystemiekosystem-hover
skuteczny-contentskuteczny-content-hover
webeksperciwebeksperci-hover
Zadaj pytanie on-line