NETWORK Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie innowacji technologicznej w postaci usługi w modelu SaaS do automatyzacji wdrożenia systemów e-commerce opartych na oprogramowaniu Magento i innowacyjnej metodzie wdrożenia otwartego.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki NETWORK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej automatyzującej i przyspieszającej proces „wdrożenia otwartego” sklepów internetowych opartych na systemie Magento

Dofinansowanie projektu z UE: 1 036 000,00 PLN

Projekt UE logo

Network Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Analiza wykonalności prac badawczo – rozwojowych zdalnego serwisu urządzeń specjalistycznych z wykorzystaniem virtual reality (VR)”

Cel projektu: Analiza wykonalności badań nad możliwością budowy urządzenia w formie egzoszkieletu z komunikacją audio i video a także sprzężeniem zwrotnym w celu zdalnej obsługi urządzeń przez operatora-serwisanta i technika-wykonawcę

Dofinansowanie projektu z UE: 42 500,00 PLN

Projekt UE logo

Network Interactive - Logo