Duży projekt wdrożeniowo-marketingowy – wprowadzenie producenta online