Landing page konkursowy dla BIOMED (realizacja – 4 dni)